EPC

De overheid vindt het belangrijk om nieuwbouwwoningen zo energiezuinig mogelijk te krijgen. Om dit te kunnen meten is in 1995 de EPC-norm tot stand gekomen. Deze energieprestatiecoëfficiënt geeft aan wat de energetische efficiëntie van je woning is, vergeleken met een gemiddelde woning in 1990. De EPC-waarde van de toenmalige ‘modelwoning’ is gesteld op 1,0. Met [...]